telefon: 957 814 850

Regulamin sklepu

właściciel sklepu:

starelampy.pl Jarosław Żujewski
ul. Podmiejska 11
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 599-242-00-37

kontakt

 
  • +48 662 325 635
    Kontakt z nami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. W weekendy i święta nie pracujemy.
 
  • starelampy@gmail.com
    Na maile napisane od piątku do niedzieli odpowiadamy w poniedziałek. Na pozostałe do 24 godzin.
 

zwroty

 
czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

 
adres do zwrotu:
starelampy.pl Jarosław Żujewski
ul. Podmiejska 11
66-400 Gorzów Wielkopolski

Prawo odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności po otrzymaniu zwrotu nieuszkodzonego towaru. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta rozdział 4 art.34 pkt 1) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (uszkodzenia, zużycie itp.)będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta rozdział 4 art.34 pkt 4) Zwrot należności otrzymanych od konsumenta nastąpi po chwili otrzymania rzeczy (towaru) z powrotem. (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta rozdział 4 art.32 pkt 3) Należności zostaną zwrócone na podany przez Kupującego nr konta. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: starelampy@gmail.com. Po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z umowy Sprzedający prześle Kupującemu wzór odstąpienia od umowy, Który po wypełnieniu należy nadać na adres mailowy: starelampy@gmail.com Koszt zwrotu rzeczy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Brak możliwości odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: Sprzedający oświadcza, że dostarczany przez niego towar jest nowy, nieuszkodzony i bez wad Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich

reklamacje

 
Adres do reklamacji: ul.Podmiejska 11 66-400 Gorzów Wlkp. Gwarancja: Firma udziela 24 miesięcznej gwarancji na swoje wyroby. Gwarancja jest udzielana na podstawie dowodu zakupu (faktura lub paragon). Opis procedury reklamacyjnej: 1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [starelampy@gmail.com], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 

Sklep allegro:

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą starych i stilizowanych lamp na allegro:

Sklep alegro